Friday, 2 December 2011

SINTAKSIS : AYAT - bahagian 2 .

Assalamu'alaikum semua , 
entri kali ini adalah sambungan bagi entri kelmarin , 


c) ayat perintah 
Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh , melarang , mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu . terdapat empat jenis ayat perintah iaitu :

Ayat Suruhan
 Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan .

Contoh ayat :
1. Keluar dari bilik ini !

2. Pergi dari sini !

Ayat Larangan 
Ayat larangan ialah ayat yang digunakan untuk larangan atau tegahan . Dengan demikian , ayat ini menghendaki lawan bicara agar jangan melakukan sesuatu .


Ayat larangan dibentuk dengan menambahkan kata , jangan , usah atau tak usah di depan ayat perintah .

Contoh ayat :
1.  Jangan berdiri di sana .

2. Usah pergi sebelum aku sampai .

3. Awak tak usah datang lagi .

Ayat Silaan
Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang . Ayat silaan ditandai dengan kata silaan seperti sila , sudi  dan jemput sebelum kata kerja .

Contoh Ayat :

1. Silalah masuk .2. Jemputlah makan .
3 . Jemputlah minum .

Ayat Permintaan
Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta , tolong dan mohon dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan .

Contoh Ayat :
1. Tolong masak air .
2. Tolong tutup tingkap bilik itu .

3. Minta kamu semua berenang .

d) Ayat Seruan
Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada dan intonasi seruan untuk melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut , marah , takjub , geram , sakit dan sebagainya . Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak . Kata seru yang sering digunakan ialan oh , amboi , wah , cis , eh , aduh , syabas , dan sebagainya .

Contoh Ayat :
1. Aduhai , gagal lagi !2. Nah , ambil baju ini !

3. Wah , comelnya anak arnab itu !

1.

3.

Wednesday, 30 November 2011

SINTAKSIS : AYAT

Assalamu'alaikum semua , 
hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak info tentang tajuk seperti di atas . 

Definisi Sintaksis ?

Istilah sintaksis berasal daripada perkataan Yunani , iaitu sun yang beerti "dengan" dan tattein yang membawa erti "menempatkan bersama-sama"

Dengan demikian , sintaksis dapat diertikan sebagai 
"menenempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat " 

Kata suttatein kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa belanda dan syntax dalam bahasa inggeris . Menurut Nik Safiah Karim et al (2009) , sintaksis merujuk bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk , struktur , dan binaan atau konstruksi ayat . Secara ringkasnya , sintaksis ialah ilmu mengkaji ayat

Sekarang , saya ingin berkongsi pula dua jenis ayat iaitu ayat penyata dan ayat tanya . 

a) Ayat Penyata

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan . Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal . 

Ayat ini digunakan oleh penutur atau penulis untuk menyatakan atau memberikan maklumat atau berita kepada pendengar atau pembaca

Ayat ini diujarkan tanpa mengharapkan jawapan atau gerak balas , sama ada yang bersifat kebahasaan atau yang bersifat perbuatan .

Ayat penyata dapatlah dianggap sebagai ayat untuk melaporkan sesuatu perkara . Dalam lisan , ayat penyata diakhiri dengan nada turun sebelum kesenyapan . Dalam tulisan pula ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah .

Contoh Ayat Penyata : 

1. Mereka ialah pemain bola sepak . 2. Muthu sedang tidur
3. Azimah tukang masak


b) Ayat Tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara , tempat , benda , manusia , binatang dan sebagainya .

Ayat tanya sama bentuknya dengan ayat penyata , tetapi berbeza oleh adanya tanda soal (?) pada akhir ayat itu, Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat dengan tujuan untuk mendapatkan jawapan .

Contoh Ayat Tanya :

1. Adik masih menangis ?

2. Dimana rumah awak ?3. Adakah itu kucing awak ?


Sampai disini dahulu entri saya pada hari ini ,

kalau ada sumur diladang ,
boleh saya menumpang mandi ,
kalau ada umur yang panjang ,
akan saya berkongsi lagi .